Det innkalles herved til Kretsting 2017 den 16. mars 2017 kl 18:00 på Idrettens Hus på Ekeberg.

Forslag må være styret i hende senest 2. mars og sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Særkretstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning.
 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle budsjett for særkretsen.
 9. Foreta følgende valg:
  1. Nestleder
  2. Kasserer
  3. Sekretær
  4. 5 styremedlemmer
  5. To revisorer.
  6. Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
  7. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.