Det avholdes nytt strategidiskusjonsmøte på Idrettens Hus 5. oktober kl. 17.30 - 21.00

Dokumentet som skal diskuteres er HER